top of page

Skatteregler för företag

- Vad får dras av i företaget?

Lista över avdrag:
Uppdaterad: 2017-02-23
Skrivet av: Robin Moe, Skattejurist.

Det finns många olika regler om vilka kostnader som är avdragsgilla för företag. Här tänker vi behandla avdrag för de allra vanligaste kostnaderna för företagare och hur avdrag fungerar.

 

Utgångspunkten är att ett företag får dra av alla kostnader som har ett direkt samband med att försöka skapa intäkter för verksamheten. Även kostnader som uppstår då företaget försöker behålla intäkter är avdragsgilla. 

Avdragsgillt eller inte?

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

bottom of page