top of page

Avdragsgilla kostnader

- Vad får dras av i företaget?

Lista över avdrag:
Skrivet av: Robin Moe, Skattejurist.
Uppdaterad: 2017-02-23

Det finns många olika regler om vilka kostnader som är avdragsgilla för företag. Här tänker vi behandla avdrag för de allra vanligaste kostnaderna för företagare och hur avdrag fungerar.

 

Utgångspunkten är att ett företag får dra av alla kostnader som har ett direkt samband med att försöka skapa intäkter för verksamheten. Även kostnader som uppstår då företaget försöker behålla intäkter är avdragsgilla. 

Avdragsgillt eller inte?

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Bostadsförmån

Om arbetsgivaren betalar för den anställdes boende utgör detta en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren ska ta upp ett schablonbelopp som fastställs av Skatteverket varje år. Detta schablonbelopp ska sedan anges på den anställdes kontrolluppgift.

Värdena avser omöblerade bostäder inklusive värme men exklusive övrig el. Detta schablonbelopp beräknas per kvadratmeter bostadsyta. Förmånen beräknas på samma sätt för anställa som bor på hotellrum. Bostadsytan framgår av fastighetstaxering och kallas där för boutrymme. De rum som ingår i bostadsytan är vardagsrum, sovrum, kök, arbetsrum, hall, korridor och även hobbyrum. Toalett och badrum ingår endast om de ligger på samma våning som övriga rum. 

Eftersom värdet av förmånen beräknas på två olika sätt för den anställde och för arbetsgivaren uppstår det ofta en differens. Skulle schablonvärdet avvika med mer än 10% från marknadsvärdet kan arbetsgivaren från Skatteverket begära en jämkning av beloppet. Om beslutet godkänns av skatteverket ska det nya beloppet läggas till under för arbetsgivaravgifter och ska även rapporteras på kontrolluppgiften.

Representation

Representation är ett samlingsbegrepp för kostnader som uppstår då företaget arrangerar exempelvis middagar, fester eller möten. Representation kan rikta sig antingen mot företagets egna anställda (intern representation) eller mot utomstående (extern representation). 

För de anställda är förmåner i samband med intern representation skattefri. Representation som riktar sig mot utomstående är avragsgill i den mån det finns ett affärsmässigt sfyfte bakom kostnaderna. Kostnaderna ska alltså ha ett omedelbart samband med verksamheten.

Den 1 januari 2017 infördes mer restriktiva regler kring avdragsrätten för måltider. Utgifter för måltider får inte längre dras av. Endast förfriskningar och enklare tilltugg av mindre värde får dras av. Exempel på kostnader som får dras av är kaffe, kakor eller enklare smörgåsar. Däremot får avdrag för moms fortfarande göras för måltider, upp till vissa belopp. 

Vid representation får företaget göra avdrag för de faktiska kostnaderna, men inte med större belopp än vad som kan anses skäligt. Även om prisramen överskrids och en del av kostnaden inte är avdragsgill kommer inte den anställde att beskattas för någon förmån. Man får bara dra av utgifter till den del de under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5000 kr.

Ett tips är att vara noggrann med at redovisa kostnaderna genom kvitto och att föra löpande anteckningar för att vara säker på att avdragen ska godkännas.

bottom of page