top of page

Tempura lägger till stöd för nettolöner

Nu kan du hantera nettolöner direkt i Tempura.


Stöd för lönejusteringar, retroaktiva beräkningar och nya typer av lönerapporter finns nu tillgängliga för att underlätta arbetet med nettolöneberäkningar.


Om du är nyfiken på hur ditt företag kan minimera administrationen kring nettolönekontrakt, kontakta oss!

bottom of page